Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor in contextul platformei „lucrezdinnou.ro”

05/11/2020

1. Cine suntem si ce acopera acest document?
Asociatia The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociatia”), cu sediul in București, Str. Suvenir 9, sector 2, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 16760/A/2014, Cod de inregistrare fiscala 33177409, e-mail: office@asociatiasocialincubator.org, in calitate de operator va prelucra datele dvs. cu caracter personal in functie de interactiunea pe care o aveti cu Asociatia in contextul Platformei „lucrezdinnou.ro” („Platforma”).
Asociatia acorda o importanta deosebita conformarii cu legislatia aplicabila si va asigura ca prelucrarea datelor dvs. se va realiza cu respectarea legislatiei aplicabile, in special a Regulamentului General privind Potectia Datelor 679/2016 (“RGPD”), potrivit detaliilor prezentate in acest document de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Politica de confidentialitate”).
Datele prelucrate in contextul Platformei sunt datele pe care ni le furnizati in mod direct in cadrul Platformei, rezultate din utilizarea acesteia sau derivate din acestea, daca este cazul. Anumite date sunt necesare pentru a va putea inregistra in Platforma, pentru a putea utiliza si accesa functionalitatile Platformei, pentru asigurarea derularii activitatilor/programelor pe care le accesati prin Platforma in lipsa carora este posibil sa nu puteti accesa si utiliza Platforma, in timp ce alte date pot fi necesare pentru respectarea obligatiilor legale ce revin Asociatiei.
Termenii folositi cu majuscula au semnificatia atribuita prin prezenta Politica de confidentialitate sau prin Termenii si Conditiile de Utilizare a Platformei.

2. Care sunt scopurile, temeiurile in care prelucram datele si durata de pastrare?

Daca sunteti Datele vor fi prelucrate cu scopul de a In temeiul Durata de pastrare
Abonat la newsletter Primi de la ATSI (de regula pe e-mail) mesaje privind evenimentele / proiectele / actiunile derulate de Asociatie in cadrul Platformei si a activitatii acesteia
Furnizarea acestor date este voluntara.
Consimtamantului dvs. manifestat expres, în scris, electronic sau oral de a primi comunicari cu privire la programele derulate de ATSI. In cazul in care ati optat si pentru a primi comunicari comerciale sau cu privire la programele partenerului/partenerilor nostri listati expres la momentul obtinerii consimtamantului, va rugam sa consultati politica de confidentialitate de pe site-ul entitatii respective. Interesului legitim al ATSI de a va comunica informatii privind activitatile la care ati luat parte prin intermediul Platformei (de ex., cu privire la impactul sau rezultatele acestora) sau similare cu acestea
Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul sau de a va opune acestor prelucrari prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul e-mailurilor sau prin transmiterea unei cereri catre ATSI utilizand datele de contact de la pct. 1 de mai sus. Aceste actiuni nu vor avea consecinte asupra dvs.
! In cazul in care ati optat si pentru a primi comunicari comerciale sau cu privire la programele partenerului/partenerilor nostri listati expres la momentul obtinerii consimtamantului, va rugam sa consultati politica de confidentialitate de pe site-ul entitatii respective.
Pe durata in care avem consimtamantul dvs., respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie.
Retragerea consimtamantului sau opozitia fata de aceste prelucrari produc efecte pentru viitor si nu echivaleaza in mod automat cu stergerea datelor (pentru care este necesara o cerere distincta), insa va determina incetarea transmiterii de astfel de mesaje catre dvs.
Utilizarea imaginii si/sau vocii dvs. din cadrul inregistrarilor incarcate in Platforma sau transmise in alt mod catre Asociatie sau Utilizatori beneficiari, precum si in cadrul sesiunilor de interactiune cu Utilizatorii beneficiari (cum ar fi apelurile video) sau pe care le incarcati in orice alt mod in Platforma sau le dezvaluiti in contextul utilizarii Platformei Consimtamantului dvs. manifestat prin actiunea dvs. neechivoca de a fi fotografiat / filmat / de a participa la sesiunile audio si/sau video cu Utilizatorii beneficiari in contextul Platformei sau de a transmite imagini/inregistrari cu dvs.
Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii. In acest caz, accesul, utilizarea Platformei si derularea contractului cu dvs. va fi limitata in consecinta.
Pe o durata de cel putin 3 ani, cu exceptia situatiilor in care au fost incheiate separat acorduri de pentru care s-a stabilit o alta durata de pastrare.
Realizarea de analize privind modul de utilizare a Platformei, calitatea si rezultatele activitatile/programelor derulate prin Platforma (incluzand, dar fara a fi limitat la solicitarea de feedback, activitati de evaluare), apararea drepturilor si intereselor Asociatiei si solutionarea oricaror altor cereri Interesul legitim al Asociatiei de a documenta modul in care se deruleaza activitatile/programele prin Platforma, imbunatatirea acestora si a modului in care se utilizeaza Platforma, apararea drepturilor Pe o durata de cel mult 3 ani de la data incetarii utilizarii Platformei, cu exceptia situatiilor in care este temeinic justificata pastrarea pe o durata mai mare sau dimpotriva incetarea prelucrarii
Indeplinirea anumitor obligatii legale ce revin Asociatiei, cum ar fi cele in materia protectiei datelor cu caracter personal sau atunci cand se solicita informatii de catre autoritatile statului Obligatii legale ce revin Asociatiei Pe o durata de cel mult 3 ani de la data incetarii contractului, cu exceptia situatiilor in care exista un interes bine justificat pentru pastrarea pe o durata mai mare
Utilizator beneficiar Asigura inregistrarea contului in cadrul Platformei si derularea contractului incheiat cu dvs. prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Platformei
Asigura accesul la Serviciile disponibile in cadrul Platformei, cum ar fi completarea si accesarea CV-ului, completarea unor teste disponibile pe Platforma, accesarea pentru anumite locuri de munca pentru care s-a initiat cautarea in numele utilizatorului pe Platforma sau accesibile prin intermediul Platformei.
Solutionarea cererilor privind derularea contractului si utilizarea Platformei
*Inregistrarea in Platforma este voluntara. Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara pentru incheierea si derularea contractului, accesarea si utilizarea Platformei, respectiv a activitatilor/ programelor derulate prin intermediul acesteia. In lipsaacestora este posibil sa nu putem asigura accesarea si utilizarea Platformei sau a anumitor activitati / programe din cadrul acesteia.
Contractului (reprezentat de Termenii si Conditiile de inregistrare in Platforma, acceptate la inregistrare) Pe durata necesara derularii contractului, iar ulterior potrivit dispozitiilor legale.

 

Platforma noastra utilizeaza cookie-uri, cu privire la care va rugam si va incurajam sa cititi Politica noastra de cookie – disponibila pe site in sectiunea dedicata.

 

3. Ce categorii de date prelucram?

In principal, ATSI va prelucra datele pe care dumneavoastra le furnizati direct, cum ar fi:

 • Adresa de e-mail si parola pentru crearea contului;
 • Alte date suplimentare in contextul completarii CV-ului, incluzand, dar fara a fi limitate la: poza, nume, prenume, data nasterii, sex, nationalitate, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, detalii privind locul de munca actual sau experienta profesionala anterioara, detalii privind studiile, diplomele si alte aspecte legate de pregatirea profesionala, competenete lingvistice;
 • Date privind abilitatile si competenetele profesionale si personale in contextul accesarii si realizarii testelor disponibile in Platforma;
 • Alte categorii de date furnizate direct, in functie de modul in care utilizati Platforma sau de modul in care interactionati cu ATSI si partenerii sai, incluzand, dar fara a fi limitate la imaginea si/sau vocea in cadrul apelurilor/conferintelor video/audio/audio-video, daca este cazul;
 • Alte date referitoare la modul in care este utilizata Platforma, cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte in cadrul Platformei;
 • Orice alte date pe care alegeti sa le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Platformei sau furnizate in alt mod catre ATSI.

Daca inregistrarea contului de utilizator in Platforma se face prin intermediul contului de Facebook, Instagram sau Google, ATSI va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

4. Catre cine pot fi dezvaluite datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de Asociatie in scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri care sprijina ATSI (cum ar fi cei care asigura dezvoltarea, functionarea si mentenanta Platformei) sau participa alaturi de ATSI la derularea activitatilor din cadrul Platformei, potentialii angajatori, recrutori care pot intermedia sau facilita procesul de cautare a unui loc de munca pentru Utilizatorii beneficiari, Utilizatorilor in calitate de persoane vizate in cadrul dreptului de acces la date, alte persoane implicate in derularea activitatilor/programelor prin intermediul Platformei, cum ar fi specialisti in angajare sau consilieri, precum si alti parteneri, alte persoane ce pot fi implicate in proiect, consilieri externi, autoritati si institutii publice.

 

5. Transferul datelor

Asociatia nu va transfera datele dvs.cu caracter personal in state din afara Spatiului Economic European.
In masura in care se vor realiza astfel de transferuri, Asociatia se va asigura ca implementeaza garantiile adecvat de transfer si va va informa in mod corespunzator cu privire la statele de transfer si de faptul ca aveti oricand posibilitatea de a solicita informatii sau copii dupa garantiile de transfer adoptate.

 

6. De ce drepturi beneficiati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

In conditiile din legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor, in special potrivit RGPD, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces – dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, iar in caz afirmativ furnizarea de informatii privind detaliile prelucrarii (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil si perioada de stocare preconizata sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care va privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
 • dreptul la stergerea datelor – dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal in cazurile stabilite de lege - cum ar fi, atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate/prelucrate; va retrageti consimtamantul in baza caruia a avut loc prelucrarea si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine operatorului si cu respectarea celorlalte conditii;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: (i) se contesta exactitatea datelor de catre persoana vizata; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, insa persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta; (iv) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate, in cazul opozitiei acesteia;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului in format structurat utilizat in mod corect si care poate fi citit automat si de a solicita transmiterea acestor date catre alt operator atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul consimtamantului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
 • dreptul la opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor realizate in temeiul interesului legitim. Atunci cand prelucrarea datelor se face in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment;
 • dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe acesta, iar retragere va produce efecte pentru viitor fara a afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, cu exceptia cazurilor in care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislatiei aplicabile. Atunci cand asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveti dreptul de a obtine informatii privind logica utilizata, care sunt consecintele asupra dvs. si importanta acestora, precum si dreptul de a contesta sau de a obtine in alt mod interventie umana;
 • dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu ANSPDCP) sau in fata instantelor de judecata competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informatii cu privire la modul in care Asociatia prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat in Str. Suvenir Nr. 9, sector 2, Bucuresti.